Etikettarkiv: #hedemora

Socialtjänsten måste bli bättre på att möta och hjälpa individer

Hedemora kommun har, efter min interpellation kring behörighet inom Barn och unga på socialtjänsten, insett att jag har rätt. Därför har kommunen nu ett antal konsulter inne som åtgärdar och löser de fall vi har att arbeta med.

Inom socialtjänsten delas verksamheten in i olika områden men två av dessa är Vuxen enheten och Barn och unga.

Barn och unga är en otroligt utsatt och kunskapskrävande grupp.

Jag ser det som min absoluta skyldighet att ta deras parti och tillgodo se att deras bästa ständigt är i fokus. Som ledamot i en nämnd är det din skyldighet att utföra ditt uppdrag som medborgarnas företrädare. Vi ska tillse att medborgarnas behov och rättigheter tillgodoses och bevakas. Vi sitter inte på dessa stolar för att hålla varandra om ryggen och vi sitter inte här för att få vänner. Vi sitter här för att befolkningen gett oss sitt förtroende och vi har ett ansvar att förvalta detta.  Jag ser just nu att majoriteten i kommunen och framförallt i omsorgsnämnden är osäkra och helt uppenbart inte har kunskaperna som krävs för att styra denna nämnd. Men det är viktigt att förstå att det är väljarna som valt partier och företrädare.

Så den sittande majoriteten har väljarnas förtroende så länge som väljarna inte protesterar och kräver förändring.  Men några av er har röstat på ett annat styre, Några av er har röstat på mig och jag avser göra allt jag kan för att rätta till de fel som finns inom förvaltningen.

Vad som gäller för BoU finns att läsa här i lagtexten länkad  nedan.

HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2019:11

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201779-om-behorighet-att-utfora-vissa-arbetsuppgifter-i-socialtjanstens-barn–och-ungdomsvard/