Skolan som den borde vara.

 

Saklighet och allsidighet.

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att dessa förs fram. Den ska framhålla betydelsen av ett personligt ställningstagande och ge möjlighet till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas  fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Utbildningen skall vara likvärdig inom alla områden oavsett vart i landet du bor.

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.  Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

 

Det här är ett utdrag ut läroplanen.

Denna bok är nog en av de absolut bästa böckerna jag läst och även en jag ständigt vänder mig tillbaka till. ingenstans i denna bok står det att den syftar till någonting annat än att lyft barnen och ge dem de absolut bästa tänkbara starten i livet.

Hela inledningen handlar om barnens rätt till ett bättre liv med tillgång till sin fulla potential.

Till er alla som inte vet vad som står i denna läroplan skickar jag en uppmaning . KÖP DEN OCH LÄS!

 

 

 

 

Jag har världens viktigaste jobb

anna och ximena

Jag har världens absolut viktigaste jobb. Många andra har också detta jobb men nu vill jag försöka förmedla vad detta jobb innebär. Det kan vara svårt att få det definierat som just jobb men i mina ögon är det ett jobb.Ett arbete som pågår till den dagen jag dör och som startade samma sekund som jag blev mamma.

Nu säger några av er herregud det är ju inte ett jobb men, jo det är det. .

Nu är det väldigt få som verkligen har läst LGR 11 men jag har den som min bibel .Den ligger vid min säng och jag nyttjar den troligen oftare än de flesta lärare. Jag har tre barn med dyslexi, ett barn med ADHD och ett barn utan diagnos men med en ytterst bristfällig handstil. De två stora barnen som flyttat ur boet klarar sig bra i samhället men vägen dit har inte varit helt rak och fin. Att följa med i skolans utveckling ,från den tid då jag själv gick i skolan och ”maja wittinge” metoden uppkom till dagens teknologiska under  har varit en fantastisk resa. Det äldsta barnet är nu själv pappa och börjar förstå vilket enormt arbete som krävs av en förälder för att barnen ska få allt dom behöver och kunna utvecklas till trygga individer.

Ett av mina yngsta barn fick i andra klass tillsammans med oss föräldrar höra av sina två klass lärare följande: Ni måste förstå att hen aldrig kommer att kunna läsa och skriva som de andra barnen i klassen! Givetvis bytte vi ganska omgående skola på barnen.

Resultatet är dock förbluffande, barnet ifråga går idag i nionde klass. Hen har gått från att vara ett, enligt läraren, obildbart barn till en vetgirig och ytterst studiebegåvad ung människa. vägen dit har varit tuff inte minst för hen själv men idag så ser vi resultatet. Visst högläsning som för alla dyslektiker är jobbigt och svårt men i övrigt kan ingen ana att detta barn har en mycket svår dyslexi.  Det är här mitt jobb är så otroligt viktigt, varje dag sitter vi och samtalar om skolämnen, samhällssystemet, litteraturhistoria , klassisk historia, religion och allt emellan himmel och jord.

Jag läser på i lgr 11 vad mina barn behöver kunna och sen försöker jag ta reda på vad dom lärt sig under lektionen i skolan. Därefter kompletterar jag  och argumenterar med barnen tills dess att dom kan själva göra en analys. I den nya läroplanen är det lätt för oss föräldrar att se vad som krävs och sedan hjälpa våra ungdomar att nå sina drömmars mål. Det är vårat jobb att se till att barnen kan uppnå de drömmar dom har och att dom lär sig skillnaden emellan rätt och fel. Demokratin kommer inte av sig själv. Den kommer av att framtidens vuxna får en möjlighet att själva hitta sina vägar och samtidigt lär sig förstå hur otroligt viktigt det är att arbeta för demokratin. Att ge våra barn möjligheten att se hela världen och ta del av den är vårt jobb. Att kompensera där skolan brister är också vårt jobb. Nu säger några men hallå jag kan inte göra allt det där för jag hade aldrig förmågan att lära mig det i skolan. Tänk om ,jag själv gick ur grundskolan med 2.8 i medel alltså ett mycket dåligt betyg. Jag är själv dyslektiker och fick ej den hjälp som skolan idag erbjuder till eleverna. Men det vore ju skit till förälder om jag tyckte att mina barn skulle lära sig saker jag inte kunde lära mig själv. Läs på det är inte så svårt som man kanske kan tro. Allt finns att hitta på nätet och det är bara att bestämma sig för att, okej detta vill jag lära mig för mina barns skull och det ska bli kul.

Jag har nu läst astronomi , kärnfysik, matte, biologi, samhällskunskap, litteraturhistoria, religion osv. Allt mina barn behöver kunna har jag också läst på för detta är mitt jobb. Kräv inte mer av era barn än ni kräver av er själva! Nu har jag ett barn som vill bli rörsvetsare, ett barn som ska sätta sig i skolbänken igen för att bli maskiningenjör med inriktning produktutveckling. Den stora dottern läser nu bl.a. latin.  Niondeklassaren vill bli beteendevetare och historiker samt jobba med mänskliga rättigheter. Det yngsta barnet som även har dyskalkyli drömmer om att bli veterinär eller advokat.

Därför har jag världens viktigaste jobb, tillsammans med alla andra som vill ge barnen en bättre framtid, för jag älskar att vara mamma.

Förutom detta är jag  förstås politiker och egenföretagare och älskar mitt jobb för att jag gör det jag vill göra.

Mina barn kommer att förändra världen och göra den till en bättre plats. Dom kommer att gå in med själ och hjärta i det dom jobbar med för att dom vill det.  Kanske viktigast av allt när dom får barn så kommer dom att veta att ”nu har jag världens viktigaste jobb!”

 

 

 

 

 

ny sexlagstiftning är på sin plats

Herregud så arg jag blev nu. Vad är det för fel på folk egentligen? Hur kan man ens inbilla sig att en flicka på 15 år är redo för gruppsex med 6 andra individer?
Här har ni ett riktigt tydligt vallöfte ifrån mig :

Jag ska göra till min viktigaste politiska fråga här i livet att ändra på den sjukt snedvridna synen på kvinnors sexualitet och på sexuella övergrepp över huvud taget!
Innan jag dör ska vi ha en lagstiftning som är värd namnet. Ingen ska behöva tvingas till sex emot sin vilja eller tvingas fullfölja ett samlag även om man på började det frivilligt!
Nu är det nog med daltande. Hur vore det med lite sunt bondförnuft och inlevelseförmåga? Hur många av oss kan säga att vi var redo för gruppsex eller ens avancerat sex vid 15 års ålder?