Ett ännu bättre Hedemora för alla

  Liberala grundvärderingar för ett bättre och friare Hedemora kommun.

Kommunen där jag är född och uppväxt. Kommunen jag älskar i all dess storslagenhet, vackra natur, fantastiska byggnader, kullerstens gränder och kulturarv.

Hedemora har så mycket att erbjuda, både till dig som är äldre eller mitt i livet. Men vi kan bättre, vi kan bli en kommun som ger möjligheter att växa, en kommun som värnar barnen och de äldre. En kommun värnar mångfald och kulturarv samtidigt som den är innovativa och nyfikna på vad framtiden bär med sig.

 

I en kommun som ger individen möjligheten att själv forma sitt liv. En kommun som lyfter den som behöver lyftas men som inte begränsar individens möjligheter att välja väg, där mitt i bergslagen vill jag åldras och dö på mina villkor.

 

Som barn växte jag upp i en trygg och säker kommun. vi hade tre kommunpoliser inne i Hedemora och även en i Långshyttan. Alla kände poliserna och vi var aldrig rädda för dem.

Idag har vi en kommunpolis som vi delar med Avesta. Många är rädda för polisen och ytterst få känner den trygghet och tillit jag kände som barn. Så ska det inte vara.

 

Vi ska åter ha poliser på våra gator, poliser som är en naturlig del av dagen. Poliser som sitter vid våra köksbord och fikar eller bara möter upp med en varm kram när det behövs.

 

Hedemora kommun har en stark tradition av omsorg och värdegrundsarbete. I vår kommun har individer med funktionsnedsättningar alltid varit en del av samhället. Många arbetade på våra två institutioner, Backaskolan och Haggården.  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade var ett genombrott som satte stora spår i synen på dessa individer. De fick ett eget värde och rätt att styra sina liv utifrån sina egna drömmar och mål, de inkluderades i samhället inte bara i Hedemora utan i hela samhället.

 

Vi som vuxit upp nära dessa institutioner vet hur viktigt detta var. De som växt upp med funktionshinder vet hur viktig denna reform var och vilken oerhörd betydelse den fick på livskvaliteten.

 

Hedemora kommun måste värna LSS lagen, våga protestera mot neddragningar och försämringar som drabbar dessa grupper. Inget barn någonsin ska behöva institutioneras igen.

 

När jag blir gammal vill jag bo kvar på landet, jag vill kunna plocka min potatis och klappa på ett lamm eller en katt. Det går inte idag om jag behöver in på ett särskilt boende.

Den som bor i vår kommun är hänvisad till de boenden som kommunen driver i de större tätorterna och i centrala delarna av Hedemora. Så ska det inte vara.

 

Vi i Hedemora behöver ha Lagen om valfrihet (LOV) för allas rätt att styra sitt liv hela livet.

Det handlar om mänskliga rättigheter inte om pengar. Det handlar om det fria valet inte om omsorgsnämndens budget. LOV är förutsättningen för att äldre ska kunna erbjudas, ett bo på landsbygden, där de känner sig hemma och trygga. Det är du som väljer, frihet att leva ditt liv hela livet, eller?

 

Hedemora mina minnens stad, Hedemora den första kärlekens stad. Hedemora den första hjärte sorgens stad. Hedemora i mitt hjärta , platsen där vi lever vårt liv på våra villkor hela livet.

 

Vi har ett uppdrag, vi har en möjlighet och vi behöver ta den. Ge oss liberaler chansen att visa vad Hedemora kan vara. Ett öppet varmt och tillåtande tryggt samhälle för alla. Där vi inte gör avkall på den enskildes rätt att bli sitt bästa jag. Ett Hedemora kommun där alla delar är lika viktiga. Ett Hedemora där företagare får ta plats och där vi uppmuntrar individen att våga testa sina vingar.

 

Om du liksom jag älskar Hedemora kommun med alla dess delar, Sverige och dess unika särställning. Rösta liberalt den 9 september rösta Anna Eling till riksdag, landsting och kommun.