Skolan som den borde vara.

 

Saklighet och allsidighet.

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att dessa förs fram. Den ska framhålla betydelsen av ett personligt ställningstagande och ge möjlighet till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas  fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Utbildningen skall vara likvärdig inom alla områden oavsett vart i landet du bor.

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.  Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

 

Det här är ett utdrag ut läroplanen.

Denna bok är nog en av de absolut bästa böckerna jag läst och även en jag ständigt vänder mig tillbaka till. ingenstans i denna bok står det att den syftar till någonting annat än att lyft barnen och ge dem de absolut bästa tänkbara starten i livet.

Hela inledningen handlar om barnens rätt till ett bättre liv med tillgång till sin fulla potential.

Till er alla som inte vet vad som står i denna läroplan skickar jag en uppmaning . KÖP DEN OCH LÄS!

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *